SJAZOR

Voor alle ouders van / pour tous les parents de Sint-Joost-aan-Zee

Wat is SJAZOR, c’est quoi?

NLFR
SJAZOR* brengt alle mama’s en papa’s samen die één of meerdere kinderen hebben in de school Sint-Joost-aan-Zee.
Wij vinden dat een toffe en goede school vooral bij jezelf begint, en dus ook bij ons, de ouders!
De laatste jaren heeft SJAZOR, samen met de school, verschillende dingen gedaan: de organisatie van de kinderbazaar (rommelmarkt voor en door de kinderen), hulp bij het onderhoud van de tuin en de verschillende buitenruimtes van de school, de Autoloze Grensstraat, het voorstel van de Franse taalateliers na de normale lesuren, helpen aan de bar en het klaarmaken van taart en gebak tijdens de jaarlijkse Fancy Fair, etc.
SJAZOR is ook officieel vertegenwoordigd in de schoolraad, wat wil zeggen dat wij kunnen meebeslissen over zaken die belangrijk zijn voor onze kinderen.

Wil je graag op de hoogte blijven van alles wat SJAZOR doet? Of wil je graag meehelpen met ons? Het volstaat om een mailjte te sturen naar contact@sjazor.be en zo nemen we je op in de SJAZOR-mailinglist.

Alle hulp is altijd welkom!

* SJAZOR = S+J+A+Z+O+R = Sint-Joost-aan-Zee OuderRaad

SJAZOR* réunit et rassemble les parents qui ont un (ou plusieurs) enfant qui va l’école Sint-Joost-aan-Zee.
Nous trouvons qu’une chouette et bonne école commence d’abord par soi-même et donc aussi par nous, les parents!

Ces dernières années, les projets menés par SJAZOR, en collaboration avec l’école, sont par exemple : l’organisation d’un ‘kinderbazaar’ (brocante pour et par les enfants), l’aide apportée pour entretenir le jardin, la journée de la Rue de la Limite sans voitures, la proposition de cours de français après les heures de cours, la tenue du bar et la préparation de gâteaux le jour de la fête de l’école, etcSJAZOR est aussi officiellement représenté au conseil de l’école, ce qui signifie que nous pouvons aussi participer aux décisions importantes qui concernent nos enfants.

Vous souhaitez être mis au courant de tout que que SJAZOR fait? Ou vous souhaitez vous engager avec nous? Il vous suffit d’envoyer un mail à contact@sjazor.be  et nous vous ajouterons à la liste de diffusion.

Toute aide est bienvenue!

* SJAZOR = S+J+A+Z+O+R = Sint-Joost-aan-Zee OuderRaad

 

 

Thema door Anders Norén