Aanwezig: Caroline, Kristien, Ramazan, Dimitri, Fleur, Tine, Claire, Joost, Steven, Katrijn, Eefje

1. Twee vragen van Eefje van de bib

Bib-reglement gaat veranderen:

 • In positieve zin voor ons, want veel dingen die nu nog betalend zijn, worden gratis
 • Eén van de zaken die ook in dit reglement moet opgenomen worden is, of kinderen toegang moeten krijgen tot internet in bib en of hier een leeftijdslimiet op moet staan? Momenteel is dit wel het geval en staat die op middelbare school-leeftijd. Eefje sprokkelt meningen om te zien of ze dit gaan behouden, afschaffen of aanpassen
  • Moeilijke vraag: argumenten voor beide kampen en wij willen als ouderraad die beslissing niet nemen
  • Voorstel om contact op te nemen met professionele organisaties: klasse, onderwijskoepel,…

Is er interesse in een infomoment voor ouders / leerkrachten over hoe communiceren met kinderen over terrorisme: ja

Vraag voor IBO om woensdaguitstappen vroeger te communiceren

 • Ligt momenteel nogal moeilijk om te weten wat wanneer gebeurt omdat er veel geannuleerd wordt omwille van kapotte bussen, terreurdreiging,… –> planning die normaal 3 maanden op voorhand wordt gemaakt, valt momenteel in duigen
 • Wordt hierdoor pas een week op voorhand gepland: Ramazan zal zorgen dat het donderdag of vrijdag op de website / facebook wordt gezet
 • Zodra de problemen opgelost zijn (uiterlijk volgend schooljaar), wordt er weer meer op voorhand gecommuniceerd –> volgende week gesprek met Tom Simkens; indien dit op niets uitdraait, dan zal de ouderraad dit ook via de schoolraad aankaarten

Papa-cup

 • Nieuwe datum: woensdag 27/4 in rode T-shirt
 • Op aanvraag ook mama-cup: woensdag 01/06

4. Voorzitterschap ouderraad

 • Iemand geïnteresseerd, zodat Steven enkel Brede School-vertegenwoordiger kan zijn?
 • Voorlopig verderzetting “triumviraat” van Steven, Joost en Katrijn
 • Vraag wordt officieel nog gesteld via de kerngroep naar volgend jaar toe
 • Ook verder nadenken over uitbouw ouderraad (interne structuur – communicatie en dergelijke)

5. Financiering

Momenteel 1234,56 euro op de rekening – subsidie vgc binnengehaald

Budget (+/- 100 euro) toegekend om zaken te kopen voor de tuin:

 • Bache voor compost
 • Bloemetjes voor aan de poort

Financiering van zaken voor de school

 • Kan uiteraard, afhankelijk van wat het is en wat het budget is, geval per geval te bekijken dus
 • Zonnewering?
  1. Ja, want kinderen die buiten les krijgen, is super
  2. Maar op welke manier? Geen structurele werken (= taak van de gemeente). Eens laten bekijken door enkele ouders-architecten. Eventueel een pergola in kader van groen in de school (Tine bekijkt dit met Lies).
  3. Kan eventueel via Buitenspel-subsidie, maar dan kan het niet op korte termijn –> op korte termijn: bache of parasol
  4. Ouderraad wil wel dat dit opgenomen wordt in Buitenspel voor lange termijn-oplossing

Opm: Structurele infrastructuurproblemen (veiligheid, schimmelplekken,..) komen op de volgende schoolraad.

6. Hapje Tapje / Fancy Fair

Vorige hapje tapje en dus ook buitenspel-infomoment afgelast omwille van aanslagen

Volgende hapje tapje zal doorgaan op de laatste vrijdag van het schooljaar = 24 juni

Buitenspel-info zal gegeven worden tijdens de fancy fair – waarschijnlijk in de tuin (want da’s een rustig plekje) – checken met Lies of we in de tuin mogen

Flash-mob door de ouders?

Muziek op fancy fair wordt normaal verzorgd door Johan, maar hij kan deze keer niet heel de tijd blijven. Iemand een idee voor een vervanger?

Ideeën voor playlist; oproep naar ouders voor favoriete songs

7. Kinderbazaar

Datum: 16 oktober 2016

Opnieuw gekoppeld aan theatervoorstelling

Organiserend comité: wie voelt er zich geroepen om Katleen VS en Karin te vervoegen?

8. Pic nic

Zondag 29 mei

Leopoldpark (en daar is op dat moment ook “Buitengewoon”: ateliers voor kinderen over buitenspelen)

9. Meer nadruk op filosofie / gender equality op school

Focus leggen op filosofische reflectie; hoe leerlingen erop wijzen dat ze dingen in vraag moeten stellen, kritisch moeten denken,…Dogmatisch denken doorprikken.

Doorbreken van de gender-stereotiepen (roos/blauw; ridders/prinsessen; zorg/techniek) tijdens de lessen en spelactiviteiten

LEF-visie (levensbeschouwing, ethiek, filosofie) toegang doen vinden in de school

Aanleren aan de leerkrachten (bv tijdens pedagogische studiedagen, via work shops,…)

Voorleggen aan Lies (met contactgegevens van lesgever via Steven)

Opm van Tine: ook pedagogische studiedag ivm buitenles geven met kinderen

Opm van Joost: Vraag naar info-avond voor de ouders over diversiteitsbeleid van de school

10. Nieuws uit Brede School, bib, Ten Noey,…

Niks nieuws.

11. Aximax

Bij verschillende ouders leeft de vrees dat er geen voorinschrijvingen meer zijn: loos alarm.

12. Lies als nieuwe directrice

Nog een extra voorstelronde – op de fancy fair lijkt ons een geweldig moment. Want er zijn nog verschillende ouders die nog niet weten wie Lies is

Ander voorstel: foto van alle leerkrachten bij hun naam op de website van de school (aangezien we geen toegang meer hebben tot de blauwe zaal, waar de foto’s ophangen)