Zoals aangekondigd vond er op vrijdag 11/3 vond er een ouderbijeenkomst plaats in de school. Er was geen duidelijke agenda. Er was vooral ruimte voor vragen en opmerkingen. Hierbij een kleine compte-rendu.
  • We waren met een 20-tal papa’s en mama’s.
  • Er waren twee vragen ivm de situatie op speelplaats en in de toiletten. We hadden het ook over de bewaking tijdens de middagpauzes. Soms gebeurt die bewaking door personeel van de gemeente. Directrice Lies, die ook aanwezig was op de bijeenkomst, laat weten dat ze in contact is met de gemeente om dat personeel te begeleiden en vorming te geven. Er kwamen ook vragen ivm de hygiëne in de toiletten, vooral op de grote speelplaats. Lies is op de hoogte van die bezorgdheid. Michel vraagt zich af of het mogelijk is om de grote leerlingen (5de -6de) verantwoordelijkheid te geven (bewaking… via een spel….). Of is het mogelijk om het toilet maar op bepaalde momenten Dit punt werd ook vorig jaar – uitvoerig – besproken op de ouderraad. Ook toen kwamen er een aantal voorstellen uit de bus. Verslag na te kijken. Joost stelde voor om met een klein groepje ouders afspraak te maken met juf Lies om hier meer info over te krijgen. Wie gaat mee? Nadia is geïnteresseerd, evenals de papa van Kadhija en Abdullah. Wie nog? 
  • Daarbij aansluitend: Claire en Tine gaven tijdens de bijeenkomst uitleg bij het ambitieuze plan om de speelplaatsen en -ruimtes anders in te richten. Daarvoor zal op het hapje-tapje van volgende week vrijdag 25/3 om input van ouders worden gevraagd. Zie mail Claire. Hulp hierbij is welkom. Nu vrijdagmorgen wordt dit ook bij de koffie besproken met brugfiguur Lotte Veuchelen. Reminder: elke vrijdagochtend om 8u40 biedt de school koffie aan in de refter! Hét moment om brugfiguur Lotte iets te vragen of een babbeltje te doen met andere ouders. 
  • Lies gaat proberen om af en toe aan de schoolpoort te staan ’s morgens. Ouders appreciëren dat. Ze begrijpt dat dit nuttig en nodig is, maar ze wijst er ook op dat het nog altijd inlopen is als nieuwe directrice. Volgend jaar zal hier al meer ruimte voor zijn. Dat begrijpen we uiteraard.
  • Philippe vraagt om ouderbijeenkomsten de volgende keer vroeger aan te kondigen. De volgende ouderraadbijeenkomst is 11 april om 19u. Alle hulp en ideeën om deze info bij andere/alle ouders te krijgen is welkom.