Eefje van bib Joske meldt dat het bib-reglement gaat veranderen:

  • In positieve zin voor ons, want veel dingen die nu nog betalend zijn, worden gratis
  • Eén van de zaken die ook in dit reglement moet opgenomen worden is, of kinderen toegang moeten krijgen tot internet in bib en of hier een leeftijdslimiet op moet staan? Momenteel is dit wel het geval en staat die op middelbare school-leeftijd. Eefje sprokkelt meningen om te zien of ze dit gaan behouden, afschaffen of aanpassen
    • Moeilijke vraag: argumenten voor beide kampen en wij willen als ouderraad die beslissing niet nemen
    • Voorstel om contact op te nemen met professionele organisaties: klasse, onderwijskoepel,…