Bijeenkomst in refter van de school van 8h40 tot 9h30. Ongeveer 50 mama’s en papa’s aanwezig. En aanwezigheid van directrice Lies.

  • Lancering oproep tot versterking kerngroep ouderraad. Officiële kandidaatstelling tot eind december. Verkiezing en goedkeuring volgt op ouderraad van 13 januari. Papa Joost Vandenbroele en mama Katrijn Cassiers, vandaag respectievelijk ‘voorzitter’ en ‘secretaris’ van de ouderraad, zetten hun mandaat stop volgend schooljaar. Ook Dimitri zoekt een vervanger als afgevaardigde binnen de Schoolraad. Dit jaar kunnen ze de functie nog ‘ad interim’ op zich nemen en nieuwe kandidaten begeleiden. Stel jezelf dus kandidaat of kom mee proefdraaien in de kerngroep (mailinglist, discussiegroep en om de twee/drie maanden avond- of ochtendbijeenkomst). Elk klein engagement binnen de ouderraad is welkom! Informeer je bij iemand van de kerngroep!
  • Mama Yagmur Altintas is met de directie en de gemeente in gesprek voor het organiseren van logopedie-lessen. Vermoedelijk zullen die plaatsvinden in Bib Joske.
  • Mama Caroline geeft uitleg bij het initiatief van de ouders om aan de gemeente een open brief te richten ivm de defecte verwarming. We verzamelen deze week handtekeningen bij (alleen) de ouders en sturen die brief maandag 28/11 naar de gemeente. Vanaf dan bespreken we met de kern de verdere strategie. We vragen in de brief ook om een ontmoeting met de gemeente (burgemeester/schepen).
  • Een papa (naam?) blijft bezorgd over de drukte op de speelplaats alsook over het pestgedrag. Directrice Lies benadrukt dat de school zich hier heel bewust van is en is verschillende trajecten om de toezichters beter te vormen. Op een vorige ouderraad legde Lies ook al uit dat de school een ‘pestverantwoordelijke’ (meester Thomas) heeft, die samen met de andere leerkrachten de zaken zo goed mogelijk in het oog houdt.
  • Mama Sophie Ghyselen licht het initiatief van Huis van het Nederlands ism Ouderraad toe: gesprekstafels Nederlands op vrijdagochtenden. Eerste bijeenkomst op 2 december en dan elke week op vrijdagochtend. Mama Sophie, papa Steven Raeman en mama Annelies Hemelsoet staan in voor de begeleiding van die conversatietafels.
  • Er komt een vraag van een mama over het toezicht aan de schoolpoort. Kunnen kinderen niet te gemakkelijk de school binnen- en buitenlopen? Lies benadrukt dat er altijd toezicht van minstens twee leerkrachten voorzien wordt ’s morgens en ’s avonds. Er is één geval gekend van een kind dat ooit eens zonder begeleiding de school zou verlaten hebben, maar van een echt probleem is hier geen sprake. De school benadrukt in verband hiermee ook nog eens het belang om op tijd te komen, dus vOOr de bel van 8u40.
  • Mogen de ouders nu ’s morgens in de blauwe zaal of niet? Neen, alleen ouders die hun kinderen begeleiden naar de fietsenparking achteraan. Dat is niet voor iedereen duidelijk. Het zou toch  goed zijn om aan de deur rechts achteraan een blad te hangen dat duidelijk maakt wat de afspraken zijn.
  • Boekenbeurs: veel hulp van ouders gevraagd en gekregen! Evaluatie volgt.
  • Mama Kadri Soova informeert de ouders over de zorgen van meerdere ouders in de onthaal en eerste kleuterklassen over de onmogelijkheid van middagslaap. Er is een eerste gesprek met directrice gepland direct na de bijeenkomst om samen oplossingen te zoeken. Ze zal tijdens de volgende ouderraad uitleg geven van het resultaat.

 

 

Opmerkingen, vragen, aanvullingen? sjazouderraad@gmail.com of een papa of mama op de speelplaats.