Ouderraad 5 december 2016

Aanwezig: Fleur, Robin, Caroline, Ramazan, Natalie, Julie, Jeremy, Kadri, Mattias, Tine, Claire, Lies en Katrijn

 

 1. Communicatie
 • Naar aanleiding van Sint-bezoek op het gemeentehuis, kapotte verwarming en bosklassen zijn er paar berichten op de Facebook-pagina van Sjazor verschenen die zeer negatief van toon waren en polemiek creëerden. Lies heeft dit zeer slecht opgevat, omdat dit overkwam alsof de school politieke beslissingen neemt, terwijl ze enkel beslissingen neemt die misschien niet het meest evident zijn, maar wel in het belang van de school.

Ze geeft ook aan dat ze soms positieve feedback mist.  De ouderrraad kan daar zeker attent voor blijven, om ook al het goeds van de school te belichten, naar andere ouders, maar ook naar directie en leerkrachtenteam.

 • Naar aanleiding hiervan hebben we in de ouderraad gediscussieerd over de manieren van communiceren ten aanzien van de school:
  • Wanneer er vragen zijn over het beleid/beslissingen/activiteiten van de school is het aan te raden iemand van de ouderraad aan te spreken die dit dan met Lies zal opnemen en het antwoord indien nodig aan alle ouders zal bezorgen. Natuurlijk kunnen vragen ook rechtstreeks aan Lies gesteld worden, aan de schoolpoort, per mail of na afspraak.
  • Facebook mag uiteraard nog steeds gebruikt worden om vragen te stellen, te discussiëren of kritiek te leveren, maar de bedoeling is wel dat dit in een constructieve sfeer gebeurt en niet tot polemiek leidt aangezien dat er enkel voor zorgt dat de relaties gespannen worden en oplossingen nog verderaf (hoewel de Facebook-groep een gesloten groep is, is het bovendien al meerdere keren gebeurd dat printscreens van posts bij niet-ouders terecht komen). De ouderraad kan, na overleg, posts die kwetsend of beledigend zijn van de Facebook-pagina verwijderen en zal contact opnemen met de betrokken persoon om dit te duiden.

 

 1. IBO
 • Op vrijdag 16 december gaat IBO een overlegmoment/ontmoeting met geïnteresseerde ouders inplannen om te peilen naar onze verwachtingen, vragen te beantwoorden, …
  • Dit overleg zal zowel ’s ochtends (9u-10u)) als ’s avonds (17u-18u) plaatsvinden om alle ouders de kans te geven deel te nemen.
  • Tijdens het avondoverleg worden de kinderen van de aanwezige ouders verder opgevangen door IBO (zonder bijdrage) en IBO zorgt voor koffie en koekjes.
  • Er zal nog een briefje meegegeven worden in de boekentassen van de kinderen waarop ouders kunnen aangeven of en wanneer ze willen deelnemen.
 • Ramazan gaat overleg inplannen met Rahima (verantwoordelijke crèche Joostefien) om de overgang van de kindjes van de crèche naar IBO vlotter te laten verlopen.
  • Bedoeling is om na te gaan of er specifieke zaken bij IBO voorzien kunnen worden om onthaalklassertjes beter op te vangen (mogelijkheid tot 5-uurtje, rustmomenten,…)
  • Ook het inplannen van een bezoek aan de IBO-lokalen voor kindjes die binnenkort naar school gaan (en hun ouders) behoort tot de mogelijkheden.
 • Ramazan laat ook nog weten dat er tuinaannemer aangeduid is om de IBO-tuin onderhanden te nemen zodat de kleuters daar binnenkort gebruik van kunnen maken. Tine gaat kijken wie de aannemer is om eventueel te kunnen nagaan of er mogelijkheden zijn dat het een echte “speel”tuin wordt.

 

 1. Activiteiten Brede School
 • Vraag wordt gesteld of het aanbod van de Brede School niet uitgebreider kan
  • Jeremy is hard op zoek naar meer lesgevers, maar dat is niet evident omdat het moeilijk is vrijwilligers te vinden en als er gewerkt moet worden met freelancers, moet dit via een contract en dan moet dit langs de gemeente passeren, waardoor het allemaal langer duurt en het financieel ook duurder is. Wie mensen kent, mag Jeremy altijd aanspreken.
  • Er wordt ook gekeken of er niet meer activiteiten tijdens de middagspeeltijd gehouden zouden kunnen worden, omdat er dan meer kinderen kunnen meedoen en dit bovendien de speelplaats wat kan ontlasten.
 • Vraag wordt gesteld of dergelijke activiteiten (dans, theater, yoga, muziek,…) ook niet binnen de schooluren kunnen.
  • Lies vindt dit een interessant gegeven en neemt dit mee naar het teamoverleg met de leerkrachten
  • Moet uiteraard wel binnen de leerdoelstellingen passen en er moet budget voor zijn. Wordt vervolgd…

 

 1. Eilandwerking
 • De werking van de talentenarchipel is volop aan de gang. De kinderen kunnen momenteel kennismaken met de verschillende eilanden. Na de kerstvakantie zullen ze dan meer op een specifiek eiland werken.
 • De ouders die hun talenten ter beschikking wouden stellen via workshops en dergelijke hebben hiervoor een uitnodiging gehad en zijn hierover aan het plannen met de betrokken leerkrachten.
  • Blijkbaar zijn echter niet alle ouders die wouden meehelpen, gecontacteerd geweest. Maar als er nog ouders zijn die willen helpen, kan dat nog steeds.  Hiervoor kan contact opgenomen met juf Sylvia.

 

 1. Middagdutjes voor kleuters
 • Op vraag van enkele bezorgde ouders is er een gesprek geweest met Lies over het feit dat niet alle kleutertjes (of toch minstens de kleinsten) (lang genoeg) kunnen slapen op school, terwijl voldoende slaap op die leeftijd toch belangrijk is.
  • Infrastructurele redenen: gebrek aan plaats en personeel
  • Wettelijke redenen: mag enkel tijdens de middagpauze niet tijdens de leertijden
 • Het was een zeer constructief gesprek en het leerkrachtenteam is bereid om mee te werken om toch meer mogelijk te maken.
 • Een opvolgingsgesprek is binnenkort gepland.

 

 1. Verloren voorwerpenhoek
 • Tine en Lotte zijn al sinds vorig jaar aan het ijveren voor een mooi ordelijk Verloren Voorwerphoekje. We zouden dat dan op vrijdag in de kantine zetten, zodat we het met de mama’s en de papa’s op orde kunnen houden. Lotte en Tine hebben een voorstel ingediend om dit concreet te maken en van start te kunnen gaan.
 • De ouderraad zal hiervoor het nodige budget voorzien. (En dan maar hopen dat alle kinderen daarna alles terugvinden J).

 

 1. Sjazet
 • Deadline voor sjazet is 9/12
  • We stellen voor om deze keer iets rond de conversatietafels op te nemen (met foto’s) -> Caroline neemt hiervoor contact op met Steven
  • En eventueel ook nog wat reclame voor de kerngroep van de ouderraad: hoe meer zielen, hoe meer vreugd en met de verkiezingen die eraan komen, hebben we nieuwe kandidaten nodig
 • Tine stelt voor om in de volgende sjazet een plan op te nemen van hoe de nieuwe speelplaats eruit gaat zien: super idee!
 • Wie zin heeft om de sjazet-verantwoordelijke te worden bij de ouderraad, geef een gil.

 

 1. Vervolg verwarming
 • De open brief werd naar de gemeente gestuurd (naar de burgemeester, de gemeentesecretaris en in copy: de schepenen van onderwijs)
 • Mevrouw Meulemans heeft een aantal ouders hierover persoonlijk aangesproken
 • We bedankt de schepen voor tijdelijke oplossing en herhalen vraag aan burgemeester om constructieve ontmoeting over werking SJAZOR met verwarmingsprobleem als incentive.

 

 1. Activiteiten
 • Hapje Tapje
  • Zoals steeds op de laatste vrijdag voor de vakantie, dus op 23/12.
  • Valt samen met activiteit van IBO, die elk jaar eten en drank verkopen voor het goede doel (dit jaar is dat nascivzw.be).
  • Ouderraad besluit dus bij IBO aan te sluiten. IBO zorgt voor eten en drinken, wij voor de muziek en voor extra reclame.
  • Allen daarheen dus! (van 15u30 tot 18u20 in de kantine van de school).
 • Conversatietafels
  • Eerste conversatietafels vorige vrijdag waren een succes. Wie wil, kan nog steeds deelnemen, elke vrijdagochtend in december. Meer info bij Steven, Annelies of Sophie.
 • Boekenbeurs
  • Een uitgebreide evaluatie vinden jullie helemaal onderaan dit verslag.
  • Idee is om volgende keer een “boekenbazaar” te organiseren. In de trant van de kinderbazaar, maar dan met boeken (eventueel ook voor volwassenen). Er wordt een werkgroep opgericht om hierover te brainstormen en actie te ondernemen. Fleur en Katrijn doen alvast mee.  Wie nog mee wilt doen, geef maar een seintje!
 • Invoering nieuwe traditie
  • Kadri stelt voor dat (naar Estse gewoonte) de ouderraad één keer per jaar de leerkrachten in de bloemetjes zet (bijvoorbeeld naar aanleiding van dag van de leerkracht of een ander geschikt moment) om te laten zien hoe erg we hun werk appreciëren. We vinden dat allemaal een geweldig idee!
  • Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan, daarover gaat nog gebrainstormd worden. Wie zin heeft om Kadri te helpen dit op poten te zetten, geef maar een seintje!

Evaluatie

Boekenbeurs Sint Joost aan Zee 2016

Wat was gepland?

 • Kwalitatieve Nederlandse boeken voor de kinderen
 • Ouders in contact brengen met kinderboeken en het belang van lezen
 • De hele school als doelgroep met extra belangstelling voor anderstalige ouders en kansarme gezinnen die minder aan boeken worden blootgesteld.
 • Boeken bij de kinderen in huis krijgen
 • Zin in boeken opwekken: lezen is leuk/cool
 • Reclame maken (flyers/posters/ via juffen/meesters)
 • Ouders helpen mee aan het project op vrijwillige basis
 • Samenwerking met commerciële boekhandel
 • Onderdeel van de Boekenweek op school

Wat was het resultaat:

 • Commerciële boekhandel ingeschakeld voor de levering van de boeken en de financiële afhandeling
 • 10% korting bedongen aan de kassa i.p.v. winst aan de school
 • Boeken nog steeds redelijk duur
 • 1676 omzet voor 1800 euro aan boeken
 • Hulp gevraagd van ouders bij opzet en afbouwen en tijdens de verkoop, en tijdens de dag (kassa, deur, oogje in het zeil)
 • Genoeg hulp, maar niet teveel
 • ‘s morgens 10 ouders
 • Overdag tussen de 1 en 4
 • ’s avonds 8 ouders
 • Het was een lange dag
 • 8:00 met opbouw, ouders kwamen om 8:30
 • 1700 begin afbouw
 • Klassen werden rondgeleid in de witte zaal: 15 min
 • Voor de kleintjes werd er voorgelezen, wat uitleg
 • Groten rondgewandeld
 • Groot aanbod van boeken (overvloed aan boeken)
 • Kwaliteit/kwantiteit
 • Boeken zeer gender specifiek (roos/blauw… vooral voor de kleintjes)
 • Bepaalde klassiekers misten in de collectie (Terlouw, Beckman, Lindgren, Biegel, …)
 • Veel gezinnen kwamen kijken om 15:30, maar geen grote aankopen
 • Ouders moesten nee zeggen, worden bijna klem gezet/pressure
 • Door grote hoeveelheid boeken moeilijk om een keuze te maken
 • Vooral Nederlandstalige ouders die boeken kochten
 • Kinderen enthousiast/maar liepen ook “gek” door de overvloed
 • Door regen werden geen affiches opgehangen, iedereen was wel op de hoogte door flyers
 • Heel veel tijd en energie maar voor wie uiteindelijk? Wie profiteert van de inspanning? Dit is niet helemaal duidelijk.

Waarom was er een verschil tussen wat we planden en het resultaat?

 • Maar een deeltje van het originele doel werd ingelast door:
 • De relatief hoge prijs
 • Commerciële opzet van de boekhandel en lage korting
 • Mismatch tussen commercieel doel en vrijwillige inzet/doel
 • Hoeveelheid/selectie van boeken
 • Openingstijd (vooral belangrijk voor werkende ouders)
 • Organisatie had nog geen ervaring met het model/commerciële aspect van de zaak

Wat doen we anders de volgende keer:

 • Iets betalen heeft wel als resultaat dat er meer zorg wordt voorgedragen/ respect voor boeken
 • Combinatie: ruilen/betalen
 • Goedkopere boeken
 • Kringloop/selectie van boeken
 • Eventueel extra inkomsten zoeken voor boekenpakket/goedkoper boeken aanbieden
 • Boekenruil/tweedehands boeken van ouders/kinderen
 • http://www.goedkopeboeken.com/categorie/kind.html boeken inkijken en dan bestellen
 • Bib Joske inschakelen, verkoop van oudere boeken
 • Oplossing vinden om goedkopere boeken te vinden. Tweedehands of boekenpakket (alla lijsters maar dan voor kinderen) http://www.lijsters.nl/wps/portal/lijsters/boeken/lijsters/lijsters / goedkopere uitgaves vinden.
 • Wat projectsteun vinden (Carolien)
 • Ook voor volwassenen/andere talen (ouders en kinderen enthousiast maken voor lezen)
 • Leesfeest ervan maken
 • Gefaseerd, met meerdere “boek momenten” in het jaar
 • Juffen/meesters die enthousiast zijn meer betrekken
 • Boekhandel vinden die meer mee is met het Brussels “verhaal” /Passa Porta
 • Met Bib Joske samenwerken