• dernière réunion avant les vacances (hapje tapje 24 juni niet meegerekend- de 19h à 22h.
 • première partie en présence de directeur Lies en juf Hilde.
 • Aanwezig: Esther (Huis van Nederlands). Voor SJAZOR: Nina, Tine, Claire, Steven, Lou, Petra, Dimitri, Dirk, Joost, Katrijn (verslag), Annelies, Caroline, Sofie B, Nina, …

Aanbod Huis van het Nederlands (uitleg door Esther)

 • 17 juni: infomoment op school over lessen NL
 • Conversatiegroep op school om NL te oefenen – leren om te durven praten
  • Nood aan NL ouders om mee te converseren
  • 5 weken na elkaar een uurtje NL (op het moment dat het de participerende ouders het beste past – idee om dit te koppelen aan de babbelbox op vrijdagmorgen?)
  • Ondersteuning door Huis van het NL, maar ouders moeten dit echt mee trekken
  • Beslissing: Steven en Annelies stellen zich kandidaat om deel uit te maken van de voorbereidende werkgroep en zijn de contactpersonen voor het Huis van het Nederlands

Jaarproject talenten (uitleg door Juf Hilde en Lies)

 • School gaat volgend jaar les en jaaroverschrijdend werken met methode Talentenarchipel.
 • Doel: kinderen stimuleren hun talenten te ontwikkelen (ook diegene die ze zelf nog niet kennen) – vakoverschrijdend (opmerking: kleuters minder intensief)
 • Zie ook briefje dat meegegeven werd met de kinderen
 • Begint op 1 september: thema wordt aangebracht via toneel/spel/… (er is ook een nieuwe schoolagenda aan gekoppeld die op die talenten focust en bijkomend als doel heeft kinderen goed te leren plannen)
 • Om de 2 weken mogen de kinderen een nieuw eiland ontdekken
 • Vanaf het 2de trimester: talenten verdiepen (keuze uit 3 eilanden), met hulp van ouders die een speciaal talent hebben, met Brede School,… (workshops)
 • In het 3de trimester: tonen van je talent (maar niet individueel, moet nog verder uitgewerkt worden)
 • Iedereen bij SJAZOR enthousiast – mee opvolgen in de loop van de volgende ouderraadmomenten (zeker begin september op eerste ochtendvergadering) – vraag van SJAZOR om voorzichtig te zijn en er toch geen competitie van te maken. Lies en Hilde zijn zich daar heel bewust van.
 • Ook opletten met genderstereotiepen bij het ontwikkelen van de talenten!
  • Leerkrachtenteam moet hierbij ondersteund worden

Vertrek Rahima

 • Timing: Lies hoopt tegen 16/8 een nieuwe Brede School-coördinator te hebben zodat die de nieuwe jaarwerking kan opstarten –bijkomende informatie over de procedure en profiel via Lies.
 • Lies zorgt nu voor verdere opvolging en evaluatie van lopende Brede School – projecten, maar heeft de tijd niet om nieuwe projecten op te zetten. Brede School-coördinator vinden is dus héél belangrijk. Ken je kandidaten?

Opvolging onderhoud / werken aan schoolgebouw

 • Verwarming is ondertussen gemaakt (tijdelijke herstelling tot nieuwe ketel er komt)
 • Schoolbestuur heeft een inventaris opgemaakt en dit is o.a. via de schoolraad opnieuw bij de gemeente aangekaart (met bijlage van inspectieverslag over de hygiënische en veilligheidsnormen) e.a.,  zodat alles tegen 1 september in orde zou zijn
 • Ook vanuit de Schoolraad wordt het contact met de gemeente hierover verdergezet.

Aanpak levensbeschouwelijke vakken

 • Infomoment voor de ouders over de levensbeschouwelijke vakken: quid?
 • Ma 13/6 om 15u30: infomoment voor ouders 3de kleuterklas over de keuze
 • Kan nadien opengetrokken worden naar andere ouders, maar dat is voor volgend schooljaar

Spanningen op speelplaats

 • Vaak vragen over van ouders: hoe zit het met de aanpak? Gemeentepersoneel niet pedagogisch onderlegd en reageren niet altijd op de juiste manier volgens verschillende ouders
 • Belangrijk! Gaat over klein aantal, mag niet geminimaliseerd worden, maar ook niet gedramatiseerd!
 • 2 pistes:
  • Gemeentepersoneel verder vormen + nieuwe aanwervingen van gevormd personeel
  • Speelplaatsinrichting aanpassen, maar wel blijvend gebrek aan ruimte => idee van schoolstraat wordt geponeerd
 • Er wordt aan gewerkt, o.a. in kader van projectoproep BUITENSPEL (zie verder)

Wat met het schermgebruik in de klassen?

 • Bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s voor de kinderen die heel de schooldag naar een scherm zitten te kijken – wetenschappelijk bewezen dat te veel schermgebruik slecht is (oa voor slaapgedrag)
  • Wordt dit niet te veel gebruikt? – staat heel de dag aan, ook al wordt het niet heel de dag gebruikt
  • Kan dit niet geminderd worden?  Ouderraad vraagt dat dit geëvalueerd wordt in lerarenteam. Dat zal gebeuren. Op te volgen bij volgende vergadering.

Kinderbazaar 16/10

 • Met aansluitend theatervoorstelling via de gemeente
 • KINDERBAZAARTEAM: Kathleen Van Schel, met hulp van Nina Mallants en Selda Kavak
 • Steven neemt contact op met Jolijnvan de dienst cultuur gemeente en houdt Nina en Kathleen VS in de loop.

Hapje Tapje Juni

 • Vrijdag 24 juni na schooltijd
 • Wordt getrokken door Fleur, Caroline E en Nina
 • Auberge Espagnol en ouderraad zorgt voor rauwkost (worteltjes, kerstomaatjes,…)

IBO mamacup

 • Mama’s 1ste plaats!!!! Gewonnen tegen de mama’s van andere IBO’s. PROFICIAT! HARIKA! VERY NICE!

WATERPROJECT IN DE PRIJZEN

 • Waterproject “Elke Druppel Telt” heeft ook een prijs gewonnen: de Belgische Milieu- en Energieprijs! Proficiat Tine, Claire, juf Griet (net bevallen) et Co) Ook 1ste plaats! SJAZ staat op de website als voorbeeld (groendaken, watertoren en citernes). Prijs ook gewonnen wegens goeie samenwerking met Fabrik en school (leerlingen hebben ook heel het jaar rond “elke druppel telt” gewerkt)
 • Er moet nog een waterwandeling georganiseerd worden voor leerkrachten en onderhoudspersoneel zodat dit verder geïntegreerd wordt.

Picknick

 • was een succes! Kom mee. 9 gezinnen, veel kleur en plezier.
 • Goeie opkomst ondanks het slechte weer
 • Volgende picknick: 25/9

Buiten les geven op het dak – beschutting nodig

 • Vaste constructie geen goed idee, want doet afbreuk aan architectuur van de school en neemt te veel licht weg in de lokalen.
 • Dus werken met losse constructie: parasols of zeildoeken (te vinden bij Zweede meubelspeciaal zaak voor 25 euro het stuk) – kan makkelijk verankerd worden
  • Te bekijken of Selami dit kan ophangen, onder begeleiding van architect
  • Wordt verder opgevolgd door Lisa, Tom en Caroline
  • Ouderraad springt bij in de kosten (300 euro max.)

Ouderraad volgend schooljaar

 • in de eerste plaats kijken hoe we de werking van de ouderraad beter kunnen organiseren: speciale vergadering op ma. 29/8 om 19u30 (lokatie wordt later meegedeeld)
 • Data voor de ouderraad-momenten volgend schooljaar
  • vrijdagochtend 9 september
  • maandagavond 3 oktober
  • vrijdagochtend 18 november
  • maandagavond 5 december
  • vrijdagochtend 13 januari
  • maandagavond 6 februari
  • vrijdagochtend 10 maart
  • maandagavond 27 maart (uitzonderlijk niet begin april, wegens paasvakantie)
  • vrijdagochtend 12 mei
  • maandagavond 5 juni
 • Andere data van ouderraadactiviteiten
  • Picknick: zo 25 september
  • Kinderbazaar: zondag 16 oktober
  • Hapje Tapje: laatste vrijdag voor de herfstvakantie
 • Om de werking van de ouderraad beter bekend te maken, vragen we aan Lies 2 dingen:
  • de data van het infomoment voor nieuwe ouders onthaalklas, zodat we daar ook de ouderraad kunnen voorstellen
  • om op het infoblad dat in het begin van het schooljaar aan de ouders wordt bezorgd de vraag toe te voegen “Een paar keer per jaar komen we samen met de ouders van Sint-Joost-aan-Zee. Wil je graag op de hoogte blijven van  de activiteiten van SJAZOR (Sint-Joost-Aan-Zee OuderRaad) en de mails hiervan ontvangen? Zo ja, geef dan hier je mailadres mee: ……………………………………………………………………………. (ontdek de ouderraad zeker op www.sjazor.be)

Verloren voorwerpen

 • Kan een vaste plaats hiervoor eventueel mee opgenomen worden in project Buitenspel?
 • Ouders geregeld aanspreken om verloren voorwerpen-hoek mee op orde te zetten
 • Bij Hapje Tapje deze ook buitenhangen

Varia

 • Geen zeep in de toiletten, omdat de kinderen daar blijkbaar mee spelen (bekertjes vullen en dergelijke)
  • Ouderraad oppert het idee om vaste zepen te voorzien die vastzitten: ouderraad wil dit wel mee financieren
 • Mogelijkheid om plaats te voorzien waar ouders kinderboeken die ze niet meer gebruiken, kunnen achterlaten zodat andere kinderen daarvan kunnen genieten, een soort “geefkast”
  • Kan een plaats hiervoor (en eventueel een leeshoek) ook opgenomen worden in Buitenspel?
  • Eventueel onder toezicht van zesdejaars, in kader van project ‘verantwoordelijkheid geven’ dat Lies op een vorige ouderraad uitgelegd heeft. à suivre.

Bedankt voor jullie input en medewerking allemaal! SJAZOR lééft en we mogen daar trots op zijn!  Vive Saint-Josse-sur-mer! Long live 1210.